Úvod Slovník použitých pojmů

Slovník použitých pojmů

Slovník použitých cizích a odborných slov :


Agrese
- přistoupit blízko, napadnout (fyzicky, verbálně). Agrese je reakce na vnější nebo vnitřní podněty. Příčiny vzniku agrese a agresivního chování mohou být různé, od déle trvající frustrace (neplnění potřeb jedince), potlačování emocí, až po potřebu ochrany při ohrožení. Agrese může být vrozená, ale i naučená. Přiměřená agrese může pomáhat v jistých situacích řešit problémy, naopak přílišná agrese je vždy destruktivní.

Apatie - je stav bez útrap a vášní. Apatie znamená netečnost nebo rezignaci. Může být příznakem různých (hlavně psychických) chorob, v některých případech je výsledkem naučeného životního postoje, zvláště u lidí zabývajícími se filozofickými či spirituálními záležitostmi. Jejich cílem je povznesenost a vítězství nad vášněmi.

Arytmie - dysritmie, porucha (nepravidelnost) srdečního rytmu. Nemocný má pocit občasného příliš rychlého bušení srdce, zmatenosti, bolesti, nevolnosti apod.

Asertivita - Tvrdit, domáhat se něčeho. Je to schopnost (dovednost) prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Vyučuje ji mnoho odborníků na vývoj osobnosti a psychoterapeutů a je také obsahem mnoha populárních příruček k vlastnímu zdokonalení. Často se překládá jako sebeprosazení.

Embólie - je vmetení, zaklínění vmetku (embolu) v cévách vedoucí k jejich ucpání a následné nedokrvenosti (ischemii) příslušné části těla (mozek, plíce, končetina). Zdraví i životu velmi nebezpečný stav.

Cholesterol - je látka tukové povahy, která je součástí každé lidské buňky. Je důležitou stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a některých hormonů. Většinu si ho organizmus vyrábí sám, část je přijímána ve stravě. Cholesterol se dělí na hodný (HDL) a tzv. zlý (LDL), jehož zvýšená hladina způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří sklerotické pláty. Tím cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve.

Primární - prvotní, v tomto případě se jedná o jev, který vznikl první (vysoký krevní tlak či jiné onemocnění).

Sekundární - druhotný, jev, který se navázal na předcházející událost (buď vysoký krevní tlak nebo jiné onemocnění).

Stres - je stav organismu, který je vystaven zátěžovým a mimořádným podmínkám. Zahrnuje nejen setkání se stresorem (zátěží), ale i reakci organismu k obraně proti poškození (případně smrti).

Subtilní - znamená jemný, útlý, křehký, důmyslný. Opak je robustní. Většinou se užívá ve smyslu označení křehké, útlé postavy.

Transport - je označení pro dopravu či přepravu. Toto slovo má víc využití, dle oboru. Zde znamená přenos krve a jejich živin.

Trombóza - jedná se o sražení (koagulaci) krve zaživa za vzniku trombu. V tepnách má za následek nedokrevnost (ischemii) postižené oblasti, v žilách může zhoršit odtok krve (viz venostáza). Trombus může být při odtržení od cévní stěny jedním ze zdrojů vmetku a způsobit tak embolii.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Krevní tlak.info
Kontakty